Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
15-12-2017
piątek
Celiny, Ireneusza, Niny
  • Mapowanie przestrzeni przyjaznej dla ruchu

 

PROJEKT SPOŁECZNY 2012.jpeg Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu przystąpiło do realizacji autorskiego pomysłu Projektu Społecznego/2012 Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Mapowanie przestrzeni przyjaznej dla ruchu”.  Projekt ten ma na celu zachęcenie przedstawicieli społeczności lokalnych do prostych działań, które pozwolą zobaczyć w jakim stanie jest lokalna infrastruktura sportowa, zrozumieć jakie nawyki sportowe mają mieszkańcy oraz wyznaczyć kierunek zmian niezbędnych do poprawienia dostępu do ruchu.

Koordynatorami projektu są Paulina Suchańska i Gabriela Kukowka. Projekt zostanie zrealizowany w Dobrodzieniu do końca 2012 r. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania  dotyczące obiektów i  imprez sportowych. 

Mapowanie pomyślane jest tak, by maksymalnie angażować różne grupy społeczne do wspólnych działań na rzecz podstawowej potrzeby, jaką jest ruch, sport a dalej zdrowie.

Burmistrz Dobrodzienia popiera powyższą inicjatywę,  jednocześnie zwraca się z prośbą do mieszkańców o umożliwienie realizatorom projektu przeprowadzenia wywiadów. Zakłada się, że przebadanych zostanie 100 osób, które poproszone zostaną o odpowiedź na następujące pytania:
1. Co myślą o sporcie? 2. Czy uprawiają sport? 3. Jakie dyscypliny, gdzie, kiedy?

Więcej informacji na temat projektu www.pgdobrodzien.wodip.opole.pl

JPEGRekomendacja Burmistrza Dobrodzienia.jpeg

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.