Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Informuje się, że w dniu 16 kwietnia 2012 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Spotkanie odbędzie się o godz. 1400 w oddziale przedszkolnym w Szemrowicach, ul. Wiejska 30.

Następnie o godz. 1430 komisja dalsze posiedzenie odbędzie w Publicznej Szkole Podstawowej w Szemrowicach, ul.Wiejska 2.

Radni posiedzenie komisji rozpoczną od zwiedzania oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej w Szemrowicach. Rozpatrzą sprawę i podejmą ustalenia w sprawie przekształcenia PSP w Dobrodzieniu dotyczących oddziału przedszkolnego w Główczycach.

W porządku posiedzenia komisja omówi zasoby pomocy społecznej w gminie, rozpatrzy wniosek w sprawie nadania nazwy targowisku, zaopiniuje projekty uchwał w sprawie: ustalenia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane; nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu; poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie uczczenia pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz zbrodni dokonanych na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej.

Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.