Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 18 kwietnia 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej,Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zapoznają się z aktualnym stanem powierzchni pod działalność gospodarczą oraz z informacją Dyrektora ZGKiM w Dobrodzieniu w sprawie urządzenia sprzątającego.

Zaopiniują wnioski w sprawie: wyrażenia zgody oraz określenia kwoty dzierżawy działki położonej w Dobrodzieniu, za wynajem ogródka piwnego, sprzedaży działki nr 145/1 położonej w Pludrach, dzierżawy działki 653/123 położonej w Pietraszowie, dzierżawy działki położonej w Dobrodzieniu, sprzedaży budynku komunalnego położonego w Pludrach przy ul. Brzozowej 2, użyczenia działki nr 86 Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka oraz OSP w Bzinicy Starej, wydzielenia z ogródków działkowych przy ul. Oleskiej działki nr 3186 na cele cmentarne oraz wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania PZD za rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

W porządku posiedzenia komisja zajmie się sprawą sprzedaży mieszkań w Pludrach przy ul. Leśnej 2A oraz na Osiedlu Robotniczym nr 17, 18, 19, 20 ; zaopiniuje projekty uchwał w sprawie; sprzedaży mieszkania przy ul. Solnej w Dobrodzieniu, poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie uczczenia pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz zbrodni dokonanych na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej.

Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.