Strona główna
  • Komunikat dla rolników posiadających straty w uprawach rolnych spowodowane wymarznięciami

 

            Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje, iż rolnicy posiadający straty w uprawach rolnych spowodowanych wymarznięciem podczas tegorocznej zimy mogą składać do tut. UM wnioski o oszacowanie strat w terminie do 19-04-2012 r.

Druki wniosków dostępne są u sołtysa, na stronie internetowej www.dobrodzien.pl  oraz w siedzibie UM w Dobrodzieniu pok. nr 16.

Informacja telefoniczna 34/35 75 100 wew. 25

Warunkiem dokonania oszacowania strat przez Komisję jest wystąpienie szkody wynoszącej powyżej 30% strat powierzchni całkowitej użytków rolnych w gospodarstwie. Powyższe szacunki będą podstawą do uzyskania przez rolnika preferencyjnego kredytu na wznowienie produkcji. 

 

            Jednocześnie informujemy, iż przed podjęciem prac agrotechnicznych mających na celu likwidację zniszczonej uprawy (założonej z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany), producent rolny powinien powiadomić Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu o planowanych czynnościach w formie pisemnej, przekazanej na pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej. 

OT ARR w Opolu

45-301 Opole, ul. Horoszkiewicza 6

Tel.: 77 441 70 00

         77 441 70 01

 

PDFkomunikat.pdf

DOCwniosek.doc

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.