Strona główna
  • Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godzinie14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Radni zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobrodzień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011oraz informacją  na temat zasobów pomocy społecznej w gminie.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

- ustalenia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,

- nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrodzieniu,

- wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny,

- poparcia rezolucji przyjętej przez Sejmik Województwa Opolskiego w sprawie uczczenia pamięci bezbronnych i niewinnych ofiar Tragedii Górnośląskiej oraz ofiar zbrodni dokonanych na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej,

- nadania nazwy placowi położonemu w miejscowości Dobrodzień,

- przyjęcia przez Gminę Dobrodzień zadania Powiatu Oleskiego,

-  wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok,

-  zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

     

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.