Strona główna
  • Nadanie sztandaru jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzędowicach


W sobotę 5 maja 2012 r. odbyła się w Rzędowicach niezwykle miła uroczystość strażacka – nadanie sztandaru miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej, która połączona była w tym roku z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.

Uroczystość zorganizowana została przez miejscową jednostkę OSP wspieraną przez Radę Sołecką oraz mieszkańców. Obchody rozpoczęły się w miejscowej kaplicy  pw. Matki Bożej Różańcowej uroczystą Mszą Świętą w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin, którą koncelebrował kapelan opolskich strażaków ks. dr hab. Józef Urban w asyście duszpasterzy naszej parafii pw. Św. Marii Magdaleny, który także wygłosił kazanie. Udział we mszy św. wzięli strażacy z gminy Dobrodzień, zaproszone poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych jednostek i liczni mieszkańcy sołectwa Rzędowice. Następnie odbyła się uroczystość nadania sztandaru miejscowej jednostce OSP, zgodnie ze strażackim ceremoniałem. Dowódcą uroczystości był dh Jerzy Mruczek z OSP Jamy, prowadzącym uroczystość dh Ewald Zajonc, a uświetniała całość orkiestra z Szemrowic pod batutą Pana Alfonsa Witka. Uroczysty meldunek odbierał Prezes Zarządu Oddziału Woj. Związku OSP RP w Opolu dh Andrzej Borowski, który dokonał przeglądu pododdziałów OSP i odebrał od Burmistrza Dobrodzienia Róży Koźlik - poświęcony przez księży - sztandar ufundowany przez Społeczny Komitet, a następnie przekazał go na ręce Klaudiusza Kandora naczelnika OSP Rzędowice.

Dokonano także odznaczeń zasłużonych strażaków medalami za zasługi dla pożarnictwa i odznakami za długoletnią służbę, a tu na szczególną uwagę zasługuje złoty medal i odznaka za 50 lat służby dla honorowego strażaka OSP Rzędowice Richarda Zajontz. Dekoracji dokonali w/w Prezes , Pani Burmistrz , st. bryg. w stanie spoczynku Zygmunt Zalewski – członek Prezydium Zarządu Woj. Związku w Opolu, Z-ca komendanta KP PSP w Oleśnie kpt. Wojciech Wiecha i Prezes Zarządu Oddziału MG Z OSP RP  w Dobrodzieniu dh Erwin Dziuba. W uroczystościach wziął także udział Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Karpinski i Waldemar Marek – z-ca dowódcy JRG PSP w Będzinie oraz liczni mieszkańcy. Podziękowaniami zaproszonych gości i Norberta Wildau – Prezesa OSP Rzędowice oraz musztrą paradną zakończono tę miłą uroczystość. Występ orkiestry dętej z Szemrowic i zabawa były dalszą częścią całej imprezy.

 

 

[EZ]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.