Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Informuje się, że w dniu 16 maja 2012 roku o godzinie14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Radni dokonają analizy stanu mienia komunalnego gminy za 2011 rok oraz analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków za rok 2011.

Przygotują wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2011 Burmistrzowi Dobrodzienia celem przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.