Strona główna
  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Myślinie (ul. Łączna)

 

W dniu 14 maja 2012 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina o długości 680 mb oraz zjazdu na drogę krajową nr 46 o długości 15 mb z firmą ADAC-LEWAR S.C., ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń, na kwotę brutto 250 762,38 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myślina”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 25.04.2012 r.

Niniejsze inwestycja będzie w części dofinansowana ze środków z budżetu Województwa Opolskiego, w wysokości do 67 800,00 zł.                     

Prace zostaną rozpoczęte w bieżącym miesiącu i potrwają do 2 miesięcy, będą obejmować następujący zakres robót budowlanych na odcinku o łącznej długości 695 mb: 

-  wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni,

-  rozbiórka istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego,

-  wykonanie warstwy odsączającej z piasku,

-  wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,

-  wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej z asfaltobetonu,

-  przebudowa istniejącego przepustu o śr. 100 cm wraz z ściankami czołowymi,

- wykonanie przepustu o śr. 50 cm z rury karbowanej z tworzywa sztucznego typu PP wraz z ściankami czołowymi z kostki brukowej kamiennej pod zjazdem na drogę krajową nr 46,

-  wykonanie zjazdów na pola,

-  ułożenie krawężnika w obrębie skrzyżowania z drogą krajową nr 46 i powiatową nr 1957 O,

-  uzupełnienie poboczy klińcem po obu stronach przebudowywanej drogi,

-  wykonanie odmulenia rowu przydrożnego przy skrzyżowaniu z drogą krajową nr 46,

-  ustawienie oznakowania pionowego.

[MK]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.