Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa,Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 31 maja 2012 roku o godzinie14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa,Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni zaopiniują wnioski w sprawie: sprzedaży mieszkań w Dobrodzieniu przy ul. Solnej i Placu Wolności;  przekazania gruntu przy ul. Solnej; przekazania Radzie Sołeckiej wsi Kolejka działki nr 95/24 ; przekazania Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny działki nr 2295  w Dobrodzieniu; wyrażenia zgody oraz określenia ceny dzierżawy na kolejny okres 3 lat dzierżawy działek  nr 258/67 i 344/8 położonych w Bzinicy Nowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.