Strona główna
  • Informacja Burmistrza Dobrodzienia

 

      W dniach 24-25 maja 2012 roku,  w ramach powiatowych terenowych ćwiczeń obronnych, przeprowadzone zostaną terenowe ćwiczenia obronne dla pracowników  Urzędu Miejskiego oraz pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych. 

     W związku z powyższym w dniu  25 maja 2012 roku Urząd Miejski czynny będzie do godz. 11:00.

Podstawa :

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego - § 5 ust. 4b - (Dz. U. Nr 16 poz. 150 z późn. zm.).
  2. Zarządzenie nr 223/11 Wojewody Opolskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie opolskim w 2012 roku.
  3. Zarządzenie nr 3/2012 Starosty Oleskiego z dnia 26.03.2012 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego.

Z góry proszę o wyrozumiałość w związku z możliwością powstania niedogodności przy załatwianiu spraw urzędowych w tych dniach.                                                 

 

/-/mgr Róża KOŹLIK

                                                                                                             BURMISTRZ
 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.