Strona główna

Pierwsze spotkanie w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu informuje o pierwszym spotkaniu w ramach opracowania  projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008. Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2012 r. o godz. 10.00 w Restauracji Gościniec Jaguś w Staniszczach Wielkich ul. Kościelna 2. Spotkanie jest otwarte dla zainteresowanych ochroną i udziałem w procesie planowania zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008.

Plan zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Małej Panwi PLH160008 powstaje w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.