Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Pludry w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej

 

Informuje się, że w dniu 25 czerwca 2012r. o godz. 1600 (poniedziałek) w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pludrach przy ul. Wyzwolenia 4b, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Pludry w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej. Porządek zebrania: przedstawienie pisma o zrzeczeniu się mandatu członka Rady Sołeckiej, wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru członka Rady Sołeckiej, sporządzenie listy kandydatów na członka Rady Sołeckiej, wybór członka Rady Sołeckiej i sprawy różne.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.