Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
16-01-2018
wtorek
Mascelego, Walerii, Włodzimierza
  • Zmarł Honorowy Obywatel Dobrodzienia, ś.p. Georg Schlesinger

 

Otrzymaliśmy przykrą wiadomość, że jeden z Honorowych Obywateli Dobrodzienia, ś.p. Georg Schlesinger zmarł 17 czerwca 2012 roku.

W trudnych czasach powojennych, był inicjatorem objęcia opieką przez miasto Haan, jego miasta rodzinnego Dobrodzienia i Lublińca. Dał wtedy naszym mieszkańcom wiele wsparcia i otuchy. Jego działalność przyczyniła się w znacznej mierze do podpisania partnerstwa z Haan w 2004 roku. 6 lipca skończyłby 92 lata swojego życia.

Współczując rodzinie, pozostajemy w smutku po Wielkim Przyjacielu Dobrodzienia i obiecujemy nie zapomnieć o jego wkładzie pracy i oddaniu jakie całe życie okazywał naszemu miastu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.