Strona główna
  • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu informuje o rozpoczęciu robót budowlanych dot. inwestycji „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960”.

Roboty prowadzone są przez Firmę REMOST z Olesna. W pierwszej kolejności wykonywane będą roboty dotyczące infrastruktury towarzyszącej (roboty kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne), a następnie roboty konstrukcyjne w zakresie przepustów i konstrukcji drogi. Przez cały czas trwania inwestycji mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym.

 

                                                                                                                                            Z-ca Dyrektora d/s inwestycji
                                                                                                                                            mgr inż. Mirosław Sokołowski

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.