Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
25-11-2017
sobota
Elżbiety, Katarzyny, Klemensa

Wieści z powiatu oleskiego

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiegopołożonej w Praszce,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha

Czytaj więcej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim


Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Czytaj więcej

informacja


Czytaj więcej

Nominowani do Nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości "PERŁA POWIATU OLESKIEGO" - 2017

Nominowani do Nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości

Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódtj. odprowadzenie nadmiaru wody ze stawu zlokalizowanego na działce nr 96/37 a.m. 2 obręb Myślina istniejącym kanałem z rur Ø 300 mm do rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach nr: 178/2 i 33 a.m. 2 obręb Myślina.

Czytaj więcej

Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego czy grunt jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu


Czytaj więcej

Perła Powiatu Oleskiego - 2017

Perła Powiatu Oleskiego - 2017Starosta Oleski ogłasza nabór wniosków do nagrody „Perła Powiatu Oleskiego” za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości. Formularze zgłoszeniowe należy składać w terminie do 15 listopada 2017 r.

Czytaj więcej

Przetarg - wykonanie projektu - droga rowerowa KOŚCIELISKA


Czytaj więcej

Przetarg - wykonanie projektu - droga rowerowa Praszka - Pilawy


Czytaj więcej

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.