Strona główna

Wieści z powiatu oleskiego

Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy:

- wolno stojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, których obszar oddziaływania miesci się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; - sieci elektroenergrtycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Czytaj więcej

Komunikaty/ostrzeżenia

Komunikaty/ostrzeżenia- o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniodobowej; - o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla wartości średniorocznej (Ostrzeżenie); - o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5; - o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla benzenu (Ostrzeżenie I stopnia) Wyniki pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Opolu www.opole.pios.gov.pl, w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów.  

Czytaj więcej

X Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

X  Powiatowe Targi Pracy i EdukacjiW środę 22 marca 2017 r. w hali sportowej przy Zespole Szkół w Oleśnie odbyły się już po raz dziesiąty Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. Swoje stoiska przygotowali pracodawcy, jednostki szkolące, szkoły ponadgimnazjalne i wyższe oraz komenda Ochotniczego Hufca Pracy. Pomocą służyli także pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Uczestnicy Targów mieli okazję spotkać się na bezpośredniej rozmowie z pracodawcami oraz zapoznać się z ofertami pracy z ościennych powiatów. Targi Pracy i Edukacji zorganizował Powiatowy Urząd pracy w Oleśnie przy współudziale  Komendy Ochotniczego Hufca Pracy oraz Starostwa Powiatowego.  

Czytaj więcej

Porządek sesji Rady Powiatu w kadencji 2014-2018


Czytaj więcej

Mistrzostwa Powiatu Oleskiego w Tenisie Stołowym

Mistrzostwa Powiatu Oleskiego w Tenisie Stołowym

Czytaj więcej

Dotyczy podstawowej kwoty dotacji dla szkół

Dotyczy podstawowej kwoty dotacji dla szkółZgodnie z art. 89c ust. o systemach oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz.U. 2016 r., poz. 1943) podstawowa kwota dotacji dla szkół danego typu i rodzaju zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa powiatowego w Oleśnie w terminie do 31 marca br.

Czytaj więcej

List Prezesa KRUS w sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

List Prezesa KRUS w sprawie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin

Czytaj więcej

Wystawa w Oleskim Muzeum Regionalnym

Wystawa w Oleskim Muzeum Regionalnym

Czytaj więcej

Ćwiczebne uruchomienie syreny alarmowej

Ćwiczebne uruchomienie syreny alarmowejW dniu 22 marca 2017 r. w ramach treningu decyzyjnego pk. Sudety-17 organizowanego przez Opolski Urząd Wojewódzki zostanie ćwiczebnie dwukrotnie uruchomiona syrena alarmowa w miejscowości Kozłowice

Czytaj więcej

Komunikaty


Czytaj więcej

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.