Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
23-11-2017
czwartek
Adeli, Felicyty, Klemensa

Wieści z powiatu oleskiego

informacja


Czytaj więcej

Nominowani do Nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości "PERŁA POWIATU OLESKIEGO" - 2017

Nominowani do Nagrody Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości

Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wódtj. odprowadzenie nadmiaru wody ze stawu zlokalizowanego na działce nr 96/37 a.m. 2 obręb Myślina istniejącym kanałem z rur Ø 300 mm do rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach nr: 178/2 i 33 a.m. 2 obręb Myślina.

Czytaj więcej

Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego czy grunt jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu


Czytaj więcej

Perła Powiatu Oleskiego - 2017

Perła Powiatu Oleskiego - 2017Starosta Oleski ogłasza nabór wniosków do nagrody „Perła Powiatu Oleskiego” za osiągnięcia w dziedzinie przedsiębiorczości. Formularze zgłoszeniowe należy składać w terminie do 15 listopada 2017 r.

Czytaj więcej

Przetarg - wykonanie projektu - droga rowerowa KOŚCIELISKA


Czytaj więcej

Przetarg - wykonanie projektu - droga rowerowa Praszka - Pilawy


Czytaj więcej

Złote Godło Najwyższej Jakości QI 2017 dla Masła Ekstra z Olesna oraz Oleskiej Śmietankówki

Złote Godło Najwyższej Jakości QI 2017 dla Masła Ekstra z Olesna oraz Oleskiej ŚmietankówkiTytuł Laureata oraz Złote Godło Najwyższa Jakość QI 2017 otrzymała Oleska Spółdzielnia Mleczarska za Masło Ekstra z Olesna oraz Oleską Śmietankówkę.

Czytaj więcej

Przetarg - wykonanie projektu - droga rowerowa Praszka - Rozterk


Czytaj więcej

DECYZJA STAROSTY OLESKIEGO - w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód

DECYZJA STAROSTY OLESKIEGO - w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wóda w szczególności na pobór i korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Łomnicy w miejscowości Borki Wielkie

Czytaj więcej

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.