Strona główna

Wieści z powiatu oleskiego

Nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach

Nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w UszycachOd tego roku Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Uszycach dysponują nowym mikrobusem, którego zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Czytaj więcej

PFRON - Programu wyrównywania różnic między regionami III


Czytaj więcej

I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

I N F O R M A C J A  o wszczęciu postępowania wodnoprawnego- przebudowa drogi powiatowej 1738 O - na odcinku Grodziec - Knieja

Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego– rowu melioracyjnego R-706 na działce nr 24 w m. Kolonia Łomnicka, poprzez zarurowanie odcinka rowu o długości 24,5 m

Czytaj więcej

Komendant st. kpt. Wojciech Wiecha przeszedł na emeryturę

Komendant st. kpt. Wojciech Wiecha przeszedł na emeryturęKomendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie st. kpt. Wojciech Wiecha odszedł na emeryturę. Uroczyste pożegnanie, zgodnie ze strażackim ceremoniałem, odbyło się w piątek 24 marca na terenie jednostki. Obok dowództwa z komendy wojewódzkiej i komendantów powiatowych, strażaków i pracowników cywilnych oleskiej jednostki wzięli w  nim udział samorządowcy, przedsiębiorcy i dyrektorzy szkół.

Czytaj więcej

Ludność według płci i gmin

POWIAT OLESKI - powierzchnia: 973 km2 liczba ludności - 65 306 (stan na 31.12.2015 r.)

Czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E Starosty Oleskiego o zakończeniu postepowania administracyjnego - w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla okreslenia warunków robót hydrogeologicznych pod projektowana inwestycję

Z A W I A D O M I E N I E  Starosty Oleskiego o zakończeniu postepowania administracyjnego - w sprawie zatwierdzenia BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PRASZKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 45

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Oleskim Cechu

Walne Zgromadzenie  Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zrzeszonych w Oleskim CechuW dniu 20 marca 2017r. o godz.12.30 w sali reprezentacyjnej Cechu - odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze członków oleskiego Cechu.  Zebranie poprzedziła  tradycyjnie Msza Święta, która odbyła się w Kościele Św. Anny. 

Czytaj więcej

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OLESKIEGO

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OLESKIEGO

Czytaj więcej

Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy:

- wolno stojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, których obszar oddziaływania miesci się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane; - wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2; - sieci elektroenergrtycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Czytaj więcej

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.