Strona główna
  • Zapytanie cenowe

 Opracowanie projektu oraz wydruk ulotek  oraz wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczących projektu  pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień współfinansowanej w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska działanie Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami.
Projekt nr WND-RPOP.04.01.00-16-008/10

PDFZapytanie- Opracowanie projektu oraz wydruk ulotek oraz wykonanie tablicy pamiątkowej dotyczących projektu pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększeni.pdf

DOCformularz ofertowy.doc

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.