Strona główna
  • Komunikat w związku z uruchomieniem AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

Dobrodzień, dnia 30 lipca 2012 r.

OC.5533.1.2012

 

 

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBRODZIENIA

W ZWIĄZKU Z URUCHOMIENIEM AKUSTYCZNEGO SYSTEMU ALARMOWEGO

 

       W dniu 1 sierpnia 2012 roku o godz. 17:00 zostanie uruchomiony akustyczny system alarmowania - sygnał dźwiękowy ciągły trwający 1 minutę.

       Włączenie syren związane jest z upamiętnieniem rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Będzie również sprawdzianem gotowości do uruchomienia systemu wykrywania i alarmowania o skażeniach.

       Podstawa pismo pisma Wojewody Opolskiego z dnia 24.07.2012 roku nr BZK.IV.6343.9.2012.RG

 Miejsce włączenia syren:

  1. OSP Dobrodzień,
  2. OSP Bzinica Stara,
  3. OSP Szemrowice,
  4. OSP Główczyce,
  5. OSP Rzędowice,
  6. OSP Klekotna.

                                                                                       /-/   mgr inż. Marek WITEK

                                                                                                                                                                                                       Zastępca Burmistrza

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.