Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Błachów

 

INFORMUJE SIĘ, że w dniu 21  SIERPNIA 2012 r. (WTOREKo godz. 1715

odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa BŁACHÓW.

Zebranie odbędzie się w budynku INTAR-u w Błachowie przy ul. Opolskiej 36A.

 

Porządek zebrania :

  1. Zapoznanie z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych).
  2. Fundusz sołecki  na 2013 rok.
  3. Sprawy różne.

 

Prosi się o punktualne i niezawodne przybycie.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.