Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Warłów

 

Informuje się, że w dniu 04  września 2012r. o godz. 1900 (wtorek) w PSP w  Szemrowicach  przy ul. Wiejskiej 2, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Warłów. Mieszkańcy  zapoznani zostaną z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych) oraz zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2013r. Przekazana zostanie informacja nt. planowanej budowy elektrowni wiatrowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.