Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Główczyce

Informuje się, że w dniu 05  września 2012r. o godz. 1800 (środa) w budynku OSP w  Główczycach  przy ul. Dobrodzieńskiej 1, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Główczyce. Mieszkańcy  zapoznani zostaną z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych) oraz zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2013r. Przeprowadzone zostaną konsultacje w sprawie eksploatacji kruszywa naturalnego złoża „Główczyce”.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.