Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

Informuje się, że w dniu 6 września 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą.

Radni określą warunki sprzedaży mieszkań w Pludrach przy ulicy Leśnej 2 A oraz Osiedlu Robotniczym 17,18,19,20. Zaopiniują wnioski w sprawie: dzierżawy działki 585 o pow.0,4006 położonej w Dobrodzieniu w drodze przetargu nieograniczonego; sprzedaży działki nr 170/14 o pow. 0,3250 ha położonej w Bzinicy Nowej; przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 214/21 o pow. 0,0229 położonej w Bzinicy Nowej; sprzedaży działek nr 6 o pow.0,8673 ha i nr 7 o pow. 0,8362 ha położonej w Dobrodzieniu; dzierżawy działki nr 952 o pow. 1,1690 ha położonej w Dobrodzieniu. Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie: wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Opolu; wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Dobrodzieniu przy ul. Opolskiej na rzecz Parafii Rzymsko- Katolickiej św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu z udzieleniem bonifikaty od ustalonej ceny; ustanowienia służebności przejazdu przez działki, których właścicielem jest Gmina Dobrodzień.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.