Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Kocury

 

Informuje się, że w dniu 12 września 2012r. o godz. 1900 (środa) w budynku prywatnym u p. Maleska w Kocurach przy ul. Oleskiej 1, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Kocury. Mieszkańcy zapoznani zostaną z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych) oraz zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2013r.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.