Strona główna
Biuletyn Informacji
Publicznej
12-12-2017
wtorek
Ady, Aleksandra, Dagmary
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Makowczyce

 

Informuje się, że w dniu 10 września 2012r. o godz. 1800 (poniedziałek) w budynku PSP w Turzy przy ul. Kolejowej 27, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Makowczyce. Mieszkańcy zapoznani zostaną z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych) oraz zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2013r. Przekazana zostanie informacja nt. planowanej budowy elektrowni wiatrowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.