Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

 

Informuje się, że w dniu 13 września 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni zaopiniują wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

Zapoznają się z rocznym sprawozdaniem z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za okres od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 roku.

Radni dokonają wizytacji byłego składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalni ścieków oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bzinicy Starej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.