Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Pludry

 

Informuje się, że w dniu 24 września 2012r. o godz. 1800 (poniedziałek) w budynku ZSP  w   Pludrach  przy ul. Wyzwolenia 4b, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Pludry. Mieszkańcy  zapoznani zostaną z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych) oraz zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2013r.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.