Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Rzędowice

Informuje się, że w dniu 20 września 2012r. o godz. 1630 (czwartek) w budynku gminy  w    Rzędowicach  przy ul. Dobrodzieńskiej 10, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Rzędowice. Mieszkańcy  zapoznani zostaną z problematyką związaną ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych) oraz zdecydują o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2013r. Przekazana zostanie informacja nt. budowy elektrowni wiatrowej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.