Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Ligota Dobrodzieńska

 

Informuje się, że w dniu 03 października 2012r. o godz. 1800 (środa) w budynku b. szkoły w Ligocie Dobrodzieńskiej  przy ul. Wojska Polskiego 70, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Ligota Dobrodzieńska w sprawie wyboru sołtysa z następującym porządkiem;

- wybór sołtysa (wybór komisji skrutacyjnej, sporządzenie listy kandydatów na sołtysa, wybór sołtysa) oraz sprawy różne.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.