Strona główna
 • Odpady komunalne

 • Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych w 2017r.

PDFHarmonogram marzec - czerwiec 2017.pdf

 

Prosimy o wystawienie worków oraz pojemników przed posesję w w/w dniach do godziny 6:30. Worek powinien być związany tak aby zawartość podczas załadunku się nie wysypała! Odpady zmieszane odbierane wyłącznie w pojemnikach!

UWAGA : W przypadku stwierdzenia, że w workach są składowane odpady niezgodnie z ich przeznaczeniem, nie zostaną one odebrane, a Właściciel będzie zobligowany do ich zabrania sprzed swojej posesji i ponownego posegregowania.

 

Terminy płatności:

 

Kwartał

Data płatności

I

31 stycznia

II

30 kwietnia

III

31 lipca

IV

31 października

 

Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu lub na rachunek bankowy.

Nr konta bankowego Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu: 89 8907 1047 2005 4000 0765 0011 BS Leśnica o/ Dobrodzień

Obowiązujące stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobrodzień zgodnie z uchwałą nr VII/65/2015 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 24 czerwca 2015 r. :

9,00 zł od osoby na miesiąc (jeżeli odpady są gromadzone i odbierane w sposób selektywny)

18,00 zł od osoby na miesiąc (jeżeli odpady nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny)

 

MPSZOK- to miejsce gdzie mieszkańcy bezpłatnie mogą oddać kłopotliwe odpady.

W wyznaczonym w harmonogramie dniu, w poszczególnych miejscowościach i w wyznaczonych miejscach w godzinach od 9.00 do 16.00 będą odbierane od mieszkańców następujące odpady ( oprócz powstałych w wyniku prowadzonej działalności):

 

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory

- opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-odpady budowlane i rozbiórkowe (300 kg na mieszkańca/rok)

- odpady biodegradowalne (150 kg na mieszkańca/rok)

- zużyte opony ( z jednośladów, samochodów osobowych) do 8 szt. na gospodarstwo

 

 

Deklaracja do pobrania       PDFdeklaracja nowe 2015.pdf

PDFInstrukcja wypełniania deklaracji, zasady segregacji.pdf

PDFRegulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Dobrodzień.pdf

 

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Dobrodzień za 2015 rok..pdf
 


Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

Więcej informacji na temat nowego systemu gospodarki odpadami znajduje się na stronie www.naszesmieci.pl

 

                                                                                   Segregacja się opłaca

 

Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być nam użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu jednocześnie drugie życie, tj. szansę na to, że odpad znów stanie się użyteczny. Segregując odpady przyczyniasz się do ochrony środowiska i zaoszczędzisz. Przepisy nowej ustawy gwarantują, że opłata za odpady posegregowane będzie niższa. Segregacja to czysty zysk.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady oszczędzamy zasoby naturalne: wodę energię.  Z odpadów mogą powstać np., chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania.

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczysz  zużycie plastikowych torebek a przynosisz do domu torby foliowe, warto wykorzystaj ją, np. jako worki na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.

 

Pojemnik niebieski (materiały papierowe)

 

wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty;
 • papierowe torby i worki;
 • papier szkolny, biurowy;
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

nie wrzucamy:

 • kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
 • tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach );
 • kalki; papier termiczny i faksowy;
 • tapety;
 • odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy).

 

Pojemnik żółty (tworzywo sztuczne np. plastik, metal)

 

wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
 • plastikowe zakrętki;
 • folia i torebki z tworzyw sztucznych.
 • puszki po napojach, konserwach;
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

nie wrzucamy:

 • butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
 • opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
 • styropian,
 • guma,
 • butelki z jakąkolwiek zawartością,
 • puszki po farbach czy baterie,
 • opakowania po aerozolach, lekach,
 • opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD.

 

Pojemnik zielony (szkło kolorowe)

 

wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:

 • porcelana i ceramika, doniczki
 • żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, izolatory
 • szkło stołowe, szkło okularowe, szkło żaroodporne,
 • fajans,
 • ekrany i lampy telewizyjne,
 • lustra, szyby samochodowe.

 

Pojemnik biały (szkło bezbarwne)

 

wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:

 • porcelana i ceramika, szkło stołowe,
 • żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe,
 • fajans,
 • żarówki, reflektory, izolatory,
 • szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe i okienne,
 • doniczki, lustra,
 • ekrany i lampy telewizyjne.

 

źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.