Strona główna
  • Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 13.11.2012 roku wpłynął wniosek  Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim  na wykonanie zadania publicznego: działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych i ochrony dziedzictwa kulturowego,-  podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych
i etnicznych na kwotę  2.500,00zł z pominięciem otwartego konkursu, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z późn. zm./.

Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

PDFOferta TSKN w Dobrodzieniu.pdf

 

Załączniki:  Oferta TSKN w Dobrodzieniu

 

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.