Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska

 

Informuje się, że w dniu 27 listopada 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Estetyki Gminy i Miasta, Gospodarki Wodnej, Bezpieczeństwa Publicznego, P/Pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni: zaopiniują wnioski o najem lokali mieszkalnych z zasobu komunalnego oraz propozycje zasiedleń wolnych lokali mieszkalnych.

Zapoznają się z informacją w sprawie stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dobrodzień.

Zaopiniują wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
  • przystąpienia Sołectw Bzinica Stara – Bzinica Nowa do Programu Odnowy Wsi.

Radni zapoznają się z projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2013 rok.

Zaproponują tematy do planu pracy komisji na 2013 rok.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.