Strona główna
  • Wspólne posiedzenie Komisji

Informuje się, że w dniu 29 listopada 2012 roku o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Radni zapoznają się  z treścią pism rolników w sprawie szkód łowieckich.

Zaopiniują  wnioski w sprawie sprzedaży budynku w Bzinicy Starej, wyrażenia zgody na przekazanie gruntu w użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Strzecha” w Lublińcu,

sprzedaży mieszkania w Pludrach w przetargu nieograniczonym.

Dokonają wyboru nieruchomości do procedury Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

Zaopiniują projekty uchwał w sprawie:    

  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
  • miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013,
  • przystąpienia Sołectw Bzinica Stara – Bzinica Nowa do Programu Odnowy Wsi,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny położony w miejscowości Pludry,
  • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokal mieszkalny położony  w miejscowości  Dobrodzień,

Zapoznają się z projektem budżetu Gminy Dobrodzień na 2013 rok oraz opracują opinię Komisji na temat projektu budżetu na 2013 rok.

Zaproponują tematy do planu pracy Komisji Gospodarczej i Komisji Oświaty na 2013 rok.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.