Strona główna
  • Informacja

 

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 27.11.2012 roku wpłynęła oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Dobrodzień  na wykonanie zadania:  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów; zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego Bożonarodzeniowego  na kwotę  1.500,00zł w trybie art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 Każdy, w terminie 7 dni, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

PDFOferta na realizację zadania publicznego - zorganizowanie integracyjnego spotkania opłatkowego.pdf

 

 

Załącznik: Oferta  P.Z.E.R. Koła Dobrodzień

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.