Strona główna

Władze Gminy

  • Burmistrz Dobrodzienia mgr Róża Koźlik

Od 1989 roku związana z pracą w samorządzie terytorialnym. Zaczynała pracę w roku 1989 jako referent ds. emerytur rolniczych. W latach 1997 – 2002 była  podinspektorem, a następnie  kierownikiem Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Ochrony Środowiska, od 2002 do 2006 r. pełniła funkcję sekretarza gminy Dobrodzień. W latach 2002 -2006 była radną Rady Powiatu w Oleśnie. Od grudnia 2006 r. pełni funkcję Burmistrza Dobrodzienia.

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w czwartek w godzinach 13:00-16:00.

tel. 34 35-75-100, e-mail:

 

 
  • Zastępca Burmistrza mgr inż. Marek Witek

Pracę zawodową rozpoczął od pomocy w prowadzeniu firmy rodzinnej – instalatorstwo wodno-kanalizacyjne i c.o. W wyniku naboru na wolne stanowisko w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami, w marcu 2006 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta i Gminy. Z dniem 29 grudnia 2006 r. Zarządzeniem Nr 113/2006 Burmistrza Dobrodzienia został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Dobrodzienia.

tel. 34 35-75-100, e-mail:
 
 
 
  • Sekretarz Gminy mgr inż. Waldemar Krafczyk

Związany z Dobrodzieniem od urodzenia. Pracę zawodową rozpoczął w Hucie Andrzej w Zawadzkiem, następnie pracował w Spółce „Koltram”. Od stycznia 2003 roku pracuje w Urzędzie Miejskim, najpierw w Referacie Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i Ochrony Środowiska, gdzie zajmował się procedurą organizowania i przeprowadzania przetargów. W latach 1994 – 2002 był radnym Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Został powołany na Sekretarza Gminy 1 stycznia 2007r.

tel. 34 35-75-100 wew. 38, e-mail:

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.