Strona główna
  • KONKURSY OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROK 2013

 

Burmistrz Dobrodzienia ogłasza konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie ofert do dnia 31.01.2013 roku
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu przy ul. Pl. Wolności 1

 

Załączniki:

DOCZarządzenie w spr.konkursu -2013r..doc

DOCOtwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2013 roku.doc

DOCWzór oferty.doc

DOCWzór sprawozdania (1).doc

DOCXOgloszenie Burmistrza Dobrodzienia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w 2013 roku.docx

 

DOCInformacja zo wynikach otwartego konkursu ofert.doc

 

Burmistrz Dobrodzienia

mgr Róża Koźlik

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.