Strona główna
 • Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje, że w dniu 7 grudnia 2012 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw regulująca kwestie związane z obowiązkiem meldunkowym.

Wprowadzone zmiany w tej ustawie ułatwią obywatelom procedury związane z meldunkiem i polegają na:

 • zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG
  i Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy;
 • zniesieniu obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
 • zniesieniu obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy w zakresie kontroli spełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
 • wprowadzeniu możliwości wykonania formalności meldunkowych przez pełnomocnika;
 • wprowadzeniu możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
 • wydłużeniu z 4 do 30 dni terminu na realizację obowiązku meldunkowego;
 • zniesieniu karalności za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich, obywateli UE oraz obywateli EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej;
 • odstąpieniu od konieczności zgłaszania przy meldowaniu się informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
 • wydłużeniu z 3 do 6 miesięcy długości okresu wyjazdu zagranicznego, który będzie objęty obowiązkiem zgłoszenia
  w organie ewidencji ludności.

  Ustawa weszła w życie z dniem 31 grudnia 2012 r., z wyjątkiem dwóch znowelizowanych przepisów karnych ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.