Strona główna
  • Możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej

 

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

  1. w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. do wójta, burmistrza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
  2. w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. do wójta, burmistrza wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 roku wyniesie 81,70 zł

Pieniądze wypłacane będą w 2 terminach:

  1. 2-30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  2. 1-31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Wnioski pobrać można w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu (pokój Nr 16) lub na stronie internetowej w zakładce gospodarka/rolnictwo i leśnictwo/podatek akcyzowy.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielane są pod nr telefonu 34/ 3575 100  wew. 25 lub w pokoju nr 16 w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.