Strona główna
  • Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień w ramach projektu: „Idziemy z indywidualizacją, zdobywając rozwój”

 

W dniu 14 stycznia 2013 r. została podpisana umowa na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień –w ramach projektu: „Idziemy  z indywidualizacją, zdobywając rozwój” z firmą REMI s.c. Jacek Łyżwiński, Renata Toepler – Łyżwińska, z siedzibą w Warszawie, 04-001 Warszawa, ul. Grochowska 235/6, na kwotę brutto 122 949,00 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania p.n.: „Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień  w ramach projektu: „Idziemy   z indywidualizacją, zdobywając rozwój”, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.01.2013 r.

Dostawa całego asortymentu zgodnie z umową planowana jest do 25 lutego 2013 r., do siedziby następujących szkół położonych na terenie Gminy Dobrodzień:

1). Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Dobrodzieniu, ul Piastowska 49, 46-380 Dobrodzień.

2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Pludrach (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pludrach),                       ul. Wyzwolenia 4b, 46-375 Pludry.

3).  Publiczna Szkoła Podstawowa w Szemrowicach, ul. Wiejska 2, Szemrowice, 46-380 Dobrodzień.

4).  Publiczna Szkoła Podstawowa w Turzy, ul. Kolejowa 27, Turza, 46-380 Dobrodzień.

 Projekt, o którym wyżej mowa, współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I - III szkół podstawowych Gminy Dobrodzień dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb w okresie realizacji projektu poprzez indywidualizację nauczania.

PDFDostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, sprzętu audio oraz mebli dla jednostek organizacyjnych w Gminie Dobrodzień.pdf

 

[MK]

 

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.