Strona główna
  • Zebranie mieszkańców sołectwa Warłów

Informuje się, że w dniu 11 lutego 2013r. o godz. 1900 (poniedziałek) w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szemrowicach przy ul. Wiejskiej 2, odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Warłów w sprawie wyboru sołtysa z następującym porządkiem;

- wybór sołtysa (wybór komisji skrutacyjnej, sporządzenie listy kandydatów na sołtysa, wybór sołtysa) oraz sprawy różne.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.