Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Informuje się, że w dniu 04 marca 2013 roku  o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy.

Spotkanie komisji odbędzie się o godzinie 14-tej w Zamiejscowym Oddziale Przedszkolnym w Myślinie przy ul. Opolskiej 53.

Następnie o godzinie 1420 komisja dalsze posiedzenie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Turzy przy ul. Kolejowej 27.

Radni dokonają wizytacji Zamiejscowego Oddziału Przedszkolnego w Myślinie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Turzy: zapoznają się z bazą lokalową oraz poczynionymi inwestycjami i remontów a także dalszymi potrzebami wizytowanej jednostki oświatowej. Zapoznają się z ofertą edukacyjną Szkoły Podstawowej w Turzy.

Komisja przygotuje opinię w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska lub ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora ZSP w Pludrach.

Radni omówią temat nauczania dwujęzycznego oraz  zaopiniują projekty uchwał w sprawie
ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,
zmiany statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.