Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Informuje się, że w dniu 13 marca 2013 roku  o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Komisja dokona analizy wykonania budżetu za rok 2012 w zakresie dochodów, w tym  windykacji podatków i opłat za 2012r. i zaległości z lat ubiegłych.
Przeprowadzi kontrolę gospodarki finansowej 4 sołectw za 2012 rok oraz zapozna się z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Opolu z przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej gminy za 2011rok i wybranych zagadnień za 2009, 2010 i 2012.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.