Strona główna
  • XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

Informuje się, że w dniu 15 marca 2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:

  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Dobrodzień,
  • ustalenia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane,
  • zmiany Statutu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
  • przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu,
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrodzień w 2013 roku,
  • zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień,
  • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
  • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedstawione zostanie sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.