Strona główna
  • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień

 

W dniu 22 marca 2013 r. została podpisana umowa na część 1 zamówienia, tj. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi z firmą REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Spółka Jawna,  z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26, na kwotę brutto: 75.030,00 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert odbyło się 27.02.2013 r.

Prace zostaną rozpoczęte jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne i potrwają do końca października b.r., będą obejmować w ramach części 1 zamówienia: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych mieszankami mineralno-asfaltowymi z wycinaniem krawędzi oraz bez wycinania krawędzi na drogach gminnych Gminy Dobrodzień, w następującym zakresie:

- remont nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami (700 m2),

- remont nawierzchni bitumicznej masą asfaltobetonową (2000 m2).

W dniu 25 marca 2013 r. została podpisana umowa na część 2 zamówienia, tj. remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych kamieniem bazaltowym z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KBJT z siedzibą w Oleśnie, 46-300 Olesno, ul. Modrzewiowa 5, na kwotę brutto: 49.753,50 zł.

Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w którym otwarcie ofert odbyło się 27.02.2013 r.

Prace zostaną rozpoczęte jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne i potrwają do końca października b.r., będą obejmować w ramach części 2 zamówienia: remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych na drogach gminnych Gminy Dobrodzień kamieniem bazaltowym, w następującym zakresie:

- remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 5 cm (2000 m2),

- remont nawierzchni tłuczniowych przy głębokości wyboi 10 cm (2500 m2).

 

 [MK]

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.