Strona główna
  • Co i jak z "ustawą śmieciową"?

 

gospodarka odpadami.jpeg   W związku ze zmianami w gospodarce odpadami, przypominamy, iż do dn.30.06.2013r. należy wypowiedzieć umowy zawarte z podmiotami odbierającymi odpady,  z zachowaniem wskazanego w umowie terminu wypowiedzenia.

Nowy system obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe. Nieruchomości niezamieszkałe pozostają na dotychczasowych zasadach.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu, wychodząc naprzeciw nowym przepisom, jako pierwszy wypowie umowę swoim kontrahentom.

Poniżej prezentujemy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobrodzień oraz broszurę informacyjną, zawierającą podstawowe informacje z zakresu gospodarki odpadami.

W ramach nowych przepisów mieszkańcy są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 15.04.2013r. Gmina Dobrodzień zorganizuje w każdym z sołectw dyżury konsultanta, u którego będzie można uzyskać pomoc z zakresu wypełniania oraz składania  deklaracji.

Szczegółowe informacje na temat terminów konsultcji zostaną podane w późniejszym czasie.

PDFRegulamin 2013 marzec.pdf
 

 PDFco i jak z ustawą smieciową?.pdf broszura informacyjna

 

[MC]

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.