Strona główna
  • Informacja - zebranie w Pludrach

 

Informuje się, że w dniu 16 kwietnia 2013 r. o godz. 1900 sołtys Sołectwa Pludry zwołuje zebranie mieszkańców sołectwa PLUDRY. Zebranie odbędzie się w budynku ZSP w Pludrach przy ul. Wyzwolenia 4b.

Porządek zebrania :

  1. Sprawozdanie z działalności sołtysa za 2012r.
  2. Plan działania sołectwa na 2013r.
  3. Sprawa budowy sali spotkań przy ul. Szkolnej w Pludrach.
  4. Sprawy różne.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.