Strona główna

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy

 

Informuje się, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni spotkają się z przedstawicielami klubów sportowych, dokonają oceny zasobów pomocy  społecznej w gminie oraz zaopiniują projekty uchwał w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Pomocy Społecznej obejmującego problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Dobrodzień” i w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/181/2004 z dnia 10.12.2004 w sprawie uchwalenia strategii integracji i polityki społecznej na lata 2005-2015.

Przedstawione zostaną sprawozdania

  • z działalności MGOPS wraz z potrzebami,
  • z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2012r.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.