Strona główna
  • Posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą

 

Informuje się, że w dniu 23 kwietnia 2013 r. o godzinie 14-tej odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów, Działalności Gospodarczej (przemysł, handel, usługi), Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Gruntami, Współpracy z Zagranicą  która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu.

Radni poznają działki gminne nie zagospodarowane, które nie są wydzierżawiane- ciąg dalszy wybranych obrębów geodezyjnych.

Radni zaopiniują wnioski na przedłużenie dzierżawy działek w Dobrodzieniu, Bzinicy Starej, Turzy oraz w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego przy ulicy Plac Wolności 23, także zaopiniują projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Przedstawione zostanie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2012r.

 


 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.