Strona główna
 • XXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

 

Informuje się, że w dniu 12 czerwca 2013 roku  o godzinie 14-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.
Radni zapoznają się z opiniami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 rok.
Radni zaopiniują projekty uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2012 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko Gminnej  Biblioteki Publicznej w Dobrodzieniu za 2012 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrodzień za 2012 rok,
 • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok,
 • wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok,
 • wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej,
 • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dobrodzień oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
 • wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Dobrodzień,
 • wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrodzień,
 • nadania odznaki „ Srebrna Róża Dobrodzieńska”.
 
Radni zapoznają się z oceną i raportem przebiegu realizacji projektów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego z Planu Odnowy miejscowości Dobrodzień na lata 2010-2017.

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.