Strona główna
  • Wizyta minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej w Dobrodzieniu

 

W dniu 19.04.2013 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska uczestniczyła  w podpisaniu listu intencyjnego na rzecz partnerskiego współdziałania w ramach obywatelskich koalicji na rzecz programu Specjalnej Strefy Demograficznej, które odbyło się w dobrodzieńskiej Dobrotece. 

Listy intencyjne związane z tworzeniem Obywatelskich Koalicji na rzecz Programu Specjalnej Strefy Demograficznej podpisali z marszałkiem województwa opolskiego Józefem Sebestą: Karol Cebula - nestor opolskich przedsiębiorców , Andrzej Balcerek - prezes zarządu i dyrektor generalny Górażdże Cement SA,  Adam Leszkiewicz – prezes Zakładów Azotowych Kędzierzyn oraz Piotr Kler, przewodniczący rady nadzorczej Kler S.A. z Dobrodzienia.

 

 

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.