Strona główna
  • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Informuje się, że w dniu 08 maja 2013 roku  o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Komisja dokona analizy stanu mienia komunalnego za 2012 rok, analizy wykonania budżetu w zakresie wydatków za rok 2012.

Zajmie się przygotowaniem wniosku o udzielenie absolutorium za rok 2012 Burmistrzowi Dobrodzienia celem przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 

Ważny komunikat
Projekty Europejskie
Echo Dobrodzienia
http://dobrodzien.pl/272/baza-stolarzy.html Dobrodzieńska Dycha sport Dobrodzień Opolska Karta Rodziny i Seniora Dla dzieci

Trwa proces tłumaczenia. Serwis zostanie przetłumaczony przy pomocy automatycznego tłumacza.